Buscar en este blog

domingo, 16 de julio de 2017

EXAM OR TEST

Algunas frases alrededor de los exámenes.

Hacer un examen
Take / do an exam

Sit an exam
Hacer un examen(en UK)

Poner un examen
Give a test

Aprobar un examen
Pass an exam

Suspender un examen
Fail an exam

Aprobar justito o raspado
Barely pass

Aprobar sobrado
Ace an exam

Oposición
Exam for Public Service

Opositar
Sit for an official exam
Put up opposition